Szkoleniowcy

Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Student Politechniki Łódzkiej na kierunku informatyka, od pierwszego roku aktywnie działający w samorządności studenckiej. Od czerwca 2016 roku, przez niespełna 3 lata, pełnił funkcję Przewodniczącego Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej. Szkoleniowiec z zakresu praw i obowiązków studenta.

Od października 2017 roku ekspert ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a obecnie Członek Prezydium PKA. W latach 2017-2018 Członek Rady Studentów PSRP, czynnie działający w Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia.

Doświadczony w koordynacji projektów społeczno-kulturalnych, jak również związanych z polskim szkolnictwem wyższym. Prywatnie, poza szkolnictwem wyższym, interesuje się innowacjami technologicznymi.

Dominik Leżański

Julia Sobolewska

Obecnie Dyrektor Biura Prasowego Parlamentu Studentów RP, w poprzednich latach m.in. Przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, senator studencki w Senacie UW oraz przewodnicząca Komisji Koordynacji Projektów ZSS UW. Studentka socjologii w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW i absolwentka dziennikarstwa ze specjalizacją public relations i marketing medialny, sekretarz zespołów oceniających Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członkini zespołu doradczego ds. studenckich Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Odpowiada za działania komunikacyjne Parlamentu Studentów RP, w tym kampanie informacyjne i działania w social mediach. Prowadzi szkolenia z tego zakresu, także dotykające tematów trudnych np. kryzysów w samorządzie czy komunikacji dot. wsparcia psychologicznego dla studentów. Oprócz tego interesuje się działalnością CSR, śledzi kampanie społeczne i informacje związane ze szkolnictwem wyższym.

Oprócz PSRP realizuje się zawodowo w Uniwersytecie Otwartym UW w sekcji szkoleń i promocji. Uzależniona od powieści kryminalnych i tworzenia nowych list na Spotify.

Ekspert ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej, absolwent finansów i rachunkowości, obecnie studiuje zarządzanie projektami w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. To tam rozpoczynał swoją działalność w samorządzie studenckim, gdzie przez dwie kadencje był Przewodniczącym Rady Samorządu Studenckiego. Także dwukrotnie wybrany został na Gospodarza Porozumienia Samorządów Studenckich Uczelni Poznańskich. W kadencji 2017-18 członek Rady Studentów, a od 2019 członek Rady Wykonawczej i Wiceprzewodniczący Parlamentu Studentów RP. Blisko związany z Forum Uczelni Niepublicznych, najpierw jako członek Rady Forum, a od stycznia 2018 jako Przewodniczący tej organizacji. W swojej działalności organizował wiele wydarzeń skierowanych dla studentów i samorządów studenckich (zjazdy Forum Uczelni Niepublicznych, konferencje Parlamentu Studentów RP, Festiwal Muzyczny Juwenalia Poznań, Campus Studencki Łazy czy Akademicka Szkoła Liderów). Autor Poradnika Samorządowca Uczelni Niepublicznej. Chętnie dzieli się zdobytym doświadczeniem, a za najważniejsze w swojej działalności uważa pomoc i wsparcie studentów oraz członków samorządów studenckich w rozwoju osobistym oraz całej organizacji.

Patryk Lisiecki

Paula Socha

Absolwentka Politechniki Łódzkiej i studentka pedagogiki. Od 2012 roku związana z Samorządem Studenckim Politechniki Łódzkiej. Założycielka Komisji ds. Rozwoju SSPŁ. Od 2016 roku członek Komisji ds. Projektów Parlamentu Studentów RP. Od 2019 roku Dyrektor Biura Organizacyjnego PSRP. W ciągu ostatnich kilku lat wzięła udział w organizacji około 50 projektów, w tym w około 15 jako koordynator. W swojej działalności skupia się na tworzeniu zespołu, zarządzaniu nim, wyciąganiu potencjału z ludzi, poprawnej komunikacji, zarządzaniu czasem oraz projektami. Zawodowo szuka wyzwań w pracy ze studentami, podczas projektów i na sali szkoleniowej, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Wiceprzewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przewodniczący Samorządu Studentów SGH w kadencji 2016-17, Członek Prezydium Forum Uczelni Ekonomicznych w kadencji 2018, od 2019 roku członek Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów RP. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Stypendysta Fundacji Konrada Adenauera oraz Fundacji Transatlantic Future Leaders Forum – odbył 2 miesięczny Staż w Kongresie USA. Posiada umiejętności w zakresie wystąpień publicznych i debat oksfordzkich. Sędzia Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich i trener debaty oksfordzkiej. Doświadczenie w tworzeniu projektów zdobył realizując wiele projektów studenckich, a także pracując w konsultingu strategicznym. Obecnie pracuje w zespole wsparcia sprzedaży firmy działającej w sektorze technologii marketingowych.

Bogdan Marek

Iwona Gadomska

Absolwentka Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, związana z działalnością studencką na arenie ogólnopolskiej. Przewodnicząca Forum Uczelni Technicznych kadencji 2019, Sekretarz Forum Uczelni Technicznych kadencji 2018, Ekspert PKA ds. studenckich. Komunikację w zespole uważa jako fundament udanej współpracy. W swojej działalności samorządowej najlepiej wspomina realizację projektów skierowanych przede wszystkim do młodych osób. Koordynatorka licznych projektów ogólnopolskich skierowanych do studentów. Na swoim koncie ma m.in. obóz szkoleniowy POLIgon, Galę Środowiska Studenckiego FUT oraz Konferencje Open Space.

Psycholog, trener umiejętności społecznych. Pracuje ze studentami, nauczycielami i przedsiębiorcami. Prowadzi warsztaty, coaching i treningi interpersonalne. Absolwent Uniwersytetu Opolskiego. Przygotowuje do stawienia czoła wyzwaniom zawodowym i życiowym. Działa w obszarach zwiększania komunikacji, rozumienia i wyrażania emocji, budowania lepszych relacji z ludźmi. Jako koordynator projektu wprowadza do Polski szwajcarskie narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję- BrainCore Education, pozwalające na dostosowanie metod edukacyjnych do indywidualnych potrzeb umysłu każdego ucznia. Prowadzi Instytut Witelon zajmujący się ewaluacją programów szkoleniowych i społecznych.

Tomasz Waleczko

Magdalena Koziara

Przewodnicząca Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Szczecińskiego. Sekretarz zespołu oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w latach 2017-2019 Ekspert ds. Studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Członek Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej od 2019 roku, wspierająca prostudenckie rozwiązania w ramach realizacji zadań z zakresu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki. Członek Rektorskiego Zespołu ds. e-learningu na Uniwersytecie Szczecińskim. Członek Rady Studentów Parlamentu Studentów RP kadencji 2017-2018. Studentka Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Szczecińskim. Aktywna działaczka samorządowa, wspierająca lokalne i ogólnopolskie inicjatywy studenckie. Organizator i rzecznik prasowa Szczecińskich Juwenaliów. Pochodząca z Kołobrzegu zawodniczka piłki siatkowej, multimedalistka Akademickich Mistrzostw Polski w barwach Uniwersytetu Szczecińskiego. Interesuje się zagadnieniami związanymi ze szkolnictwem wyższym, umiędzynarodowieniem, realizacją projektów, personal brandingiem, oraz social media marketingiem..

Trener z uprawnieniami pedagogicznymi, facylitator, doradca, przedsiębiorca, członek Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Biznesu. Pomysłodawca i współtwórca platformy szkoleniowej dla studentów – szkoleniadlastudentow.pl. Absolwent Politechniki Krakowskiej, gdzie pełnił rolę Przewodniczącego Samorządu Studentów oraz Doktorantów. Posiada długoletnie doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu dużymi zespołami. Konsultant i trener firm z branży: lotniczej, ochrony mienia, medycznej, PR, HR, organizacji ogólnopolskich festiwali, produkcyjnej, fundacji, ogólnopolskich organizacji studenckich oraz uczelni. Prelegent na ogólnopolskich konferencjach z zakresu budowania zespołu, motywacji, wolontariatu, rozwiązywania konfliktów i strategii.

Marcin Styrna

Maciej Kochański

p.o. dyrektora Biura Marketingu i Public Relations Uniwersytetu Opolskiego, rzecznik prasowy UO oraz pełnomocnikiem ds. studenckich. Trener, nauczyciel i zapalonym społecznik. Jest także członkiem Rady Fundacji Instytutu Rozwoju Kompetencji Społecznych w Warszawie. W latach 2015-2016 był członkiem Rady Wykonawczej oraz rzecznikiem prasowym Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Od najmłodszych lat aktywnie wspierał wiele instytucji pozarządowych, zbierając doświadczenie w zarządzaniu organizacjami non profit. Jego obszary zainteresowań to te głownie związane z komunikacją, PR, zarządzaniem zespołem zadaniowym oraz tworzeniem i wykorzystaniem zespołów kreatywnych. Obecnie również prezes pierwszoligowego klubu siatkarskiego i szczęśliwy posiadacz pięknego golden retrievera o imieniu Docent.  Praktyk, szukający oparcia swoich tez w bibliotece.  

Seryjny przedsiębiorca i promotor działań przedsiębiorczych z 10-letnim doświadczeniem. Na co dzień #SzyjeInternety i prowadzę agencję Business Tailors Sp. z o.o. jako Digital Business Growth Expert / Co-Founder. Inspiruję innych do działania, zaczynając od „DLACZEGO?”! Przez ostatnie lata stworzyłem zespół profesjonalistów zajmujących się Digital Marketingiem i współpracujących z takimi markami jak: Energylandia, Politechnika Krakowska, Salomon, UBS czy StartUp Academy.

Wierzę, że nie ma jednej miary, dla działań SEO, SEM i SOCIAL MARKETING’U. Dlatego dostarczam osobiste, pasjonujące i dostosowane usługi dla każdego Klienta.

Co najważniejsze za każdym razem pokazuję jak będę pracować, tak aby osiągane wyniki były realne, jasne i rzetelne. Tak się składa, że szyje internety – powiedz jak mogę Ci pomóc!

Grzegorz Kolasiński

Piotr Szefer

Trener retoryki, wystąpień publicznych i autoprezentacji. Od 8 lat prowadzi szkolenia dla przedstawicieli świata biznesu, polityki, nauki i sportu. Doświadczenie zdobywał m.in. pracując jako spiker piłkarskiej reprezentacji Polski, prezenter telewizyjny oraz prawnik na sali sądowej. Laureat konkursów krasomówczych i turniejów debatanckich. Szczególnie zainteresowany komunikacją niewerbalną, technikami przyciągania i utrzymywania uwagi odbiorców oraz erystyką w debacie publicznej.